Skip to content

Element alertCLocation

Het element alertCLocation wordt gebruikt om te verwijzen naar een specifieke locatie(nummer) in de VILD. Optioneel wordt ook de naam van de locatie opgenomen.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocationName MultiLingualString Nee NVT Voor locaties op ongenummerde wegen (VILD locatiecode > 50.000) geldt dat alertCLocationName gevuld mag worden met de locatienaam opgebouwd uit de straatnaam van betreffende locatie en de ter plaatse kruisende weg
specificLocation AlertCLocationCode (NonNegativeInteger) Ja >=1 Het element specificLocation verwijst naar de VILD code waarmee de locatie beschreven wordt. Het betreft de unieke code uit VILD waarme de locatie beschreven wordt

Voorbeeld

<alertCLocation>
  <alertCLocationName>
    <values>
      <value lang="nl">Afrit Delft-Zuid</value>
    </values>
  </alertCLocationName>
  <specificLocation>7407</specificLocation>
</alertCLocation>
Go back to the previous page