Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Geplande verstoring - Specialisatie DisturbanceActivity binnen profiel Wegwerkzaamheden

De specialisatie disturbanceActivityType valt onder de kapstok van Activity. Activity vormt de kapstok voor alle activiteiten en evenementen die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer. Het type DisturbanceActivity wordt gebruikt voor (ongeplande) verstorende gebeurtenissen die vaak een negatief karakter hebben. De structuur van deze specialisatie is als volgt:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie DisturbanceActivity worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Activity en door een extra element van DisturbanceActivity zelf. In het verplichte element disturbanceActivityType wordt nader aangeduid van welke activiteit sprake is.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityOfActivity Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de activiteit aan te duiden
disturbanceActivityType DisturbanceActivityTypeEnum Ja airRaid, altercationOfVehicleOccupants, assault, assetDestruction, attack, attackOnVehicle, blockadeOrBarrier, bombAlert, crowd, demonstration, evacuation, filterBlockade, goSlowOperation, gunfireOnRoadway,illVehicleOccupants, march, peopleThrowingObjectsOnTheRoad, publicDisturbance, radioactiveLeakAlert, riot, sabotage, securityAlert, sightseersObstructingAccess, strike, terroristIncident, theft, toxicCloudAlert, unspecifiedAlert, other Beschrijving van het type activiteit er gaande is.

Subelement mobilityOfActivity

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is
speed KilometresPerHour Nee NVT Een snelheidsmaat gedefinieerd in kilometers per uur
Go back to the previous page