Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Beschrijving van beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen - Specialisatie RoadOrCarriagewayOrLaneManagement binnen profiel Actuele verkeerssituatie

Het type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement is afgeleid van NetworkManagement met daarboven de SituationRecord specialisatie OperatorAction. RoadOrCarriagewayOrLaneManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen. Naast de basis elementen van een SituationRecord, specifieke elementen van OperatorAction en NetworkManagement, wordt aanvullende informatie over de beperking of openstelling in een extra verplicht data-elementen opgenomen.

De structuur is als volgt (overgenomen elementen van NetworkManagement verkort weergegeven):

image

In deze specialisatie worden typeringen ten aanzien van een beperking of openstelling van rijstroken of banen gegeven. Denk hierbij aan informatie als: versmalde rijstrook, nachtafsluiting, weg afgesloten, etc.. De verschillende mogelijkheden zijn terug te vinden bij de mogelijke domeinwaarden van het elementroadOrCarriagewayOrLaneManagementType.

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie RoadOrCarriagewayOrLaneManagement worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, NetworkManagement en RoadOrCarriagewayOrLaneManagement zelf.

Toelichting operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten. In dit voorbeeld is de toepassing nader uitgelegd.

Go back to the previous page