Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Beschrijving van verstoring van een service langs de weg - Specialisatie ServiceDisruption binnen profiel Actuele verkeerssituatie

De specialisatie ServiceDisruption valt onder de kapstok van ServiceInformation. Deze specialisatie wordt gebruikt als kapstok voor alle informatie over een dienst die het gedrag van automobilisten en daarmee de kenmerken van de verkeersstroom kan beïnvloeden. De structuur is als volgt:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie De specialisatie ServiceDisruption valt onder de kapstok van ServiceInformation. Deze specialisatie wordt gebruikt als kapstok voor alle niet weggerelateerde informatie en bevat zelf geen specifieke elementen buiten de standaard elementen van een situationRecord. Naast de elementen uit ServiceInformation bevat de specialisatie het verplichte element roadsideServiceDisruptionType:

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
serviceDisruptionType ServiceDisruptionTypeEnum Ja barClosed, dieselShortage, fuelShortage, lpgShortage, methaneShortage, noDieselForHeavyVehicles, noDieselForLightVehicles, noParkingAvailability, noPublicTelephones, noToiletFacilities, noVehicleRepairFacilities, petrolShortage, restAreaBusy, restAreaClosed, restAreaOvercrowdedDriveToAnotherRestArea, serviceAreaBusy, serviceAreaClosed, serviceAreaFuelStationClosed, serviceAreaOvercrowdedDriveToAnotherServiceArea, serviceAreaRestaurantClosed, someCommercialServicesClosed, waterShortage Het type service langs de weg dat verstoord is
Go back to the previous page