Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Actuele verkeerssituatie op de weg

Binnen het profiel voor Actuele verkeerssituaties op de weg zijn alle situaties opgenomen die relevant worden geacht te vermelden aan de weggebruikers. Deze zogenaamde specialisaties bestaan uit een aantal generieke en specifieke elementen die bij deze specialisatie beschreven worden.

Het profiel omvat de volgende specialisaties:

Ga terug naar de vorige pagina