Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Beschrijving van benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven - Specialisatie RoadSideAssistance binnen profiel Actuele verkeerssituatie

Het type RoadsideAssitance is een afgeleide van OperatorAction. Met dit type wordt een beschrijving van benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven. Dit type heeft één verplicht element: roadsideAssistanceType.

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie RoadsideAssistance worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction en RoadsideAssistance zelf.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de elementen.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
operatorActionStatus OperatorActionStatusEnum Ja requested, approved, beingImplemented, implemented, beingTerminated Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie
roadsideAssistanceType RoadsideAssistanceTypeEnum Ja airAmbulance, busPassengerAssistance, emergencyServices, firstAid, foodDelivery, helicopterRescue, vehicleRepair, vehicleRecovery, other Geeft de aard van de benodigde of gegeven hulp langs de weg aan
Ga terug naar de vorige pagina